vrij werk – digitale illustratie

13/07/2020 Terug naar normaal is het laatste wat we moeten doen na deze maanden die we hebben gekregen om anders te kijken naar wat we vóór Corona normaal vonden. De conclusie dat dát niet normaal was, is zo overduidelijk. We moeten terug naar keuzes die onze waarden als samenleving weerspiegelen. Waarden zoals zorg en aandacht voor iedereen, voor de aarde. Een economie waar niet geld, maar deze collectieve waarden centraal staan en zorgen voor een inclusieve samenleving waar iedereen aan deelneemt en bijdraagt. Ik doe mijn best vanuit deze waarden te leven, iedere dag, maar het gevoel dat het niet genoeg is (zelfs al heel veel van ons dat doen) bekruipt mij dagelijks. Er zijn veranderingen van inzicht en actie nodig op macro niveau, op het gebied van politiek en industrie. Laten wij onze stem daarvoor inzetten. Een mooie maandag. #illustratie #illustration #handgeschreven #lettering #backtomoral #nietterugnaarnormaal #waarden